Ngòi bút người xưa

Học hỏi câu hay ý đẹp trong các tác phẩm của người xưa.