Chính sách riêng tư

Tại Ngày ngày viết chữ, mọi thông tin cá nhân của bạn đều là tuyệt mật. Danh tính, số điện thoại, e-mail và những thông tin khác mà các bạn chia sẻ với chúng tôi không bao giờ bị chia sẻ lại với bất kỳ bên nào khác – bây giờ và mãi mãi về sau.